Retourneren (herroepen)

Is jouw bestelling langer dan 14 dagen geleden ontvangen?

Indien de bestelling langer geleden dan 14 dagen geleden is ontvangen, is deze definitief en kan deze niet meer worden geruild of geannuleerd.

De bestelling terugsturen (binnen 14 dagen na ontvangst)

Je hebt 14 dagen de tijd om aan te geven dat je de bestelling (of een deel hiervan) wenst terug te sturen. Deze bedenktermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de bestelling ontvangen hebt. Je kunt de bestelling ruilen of annuleren. Als je dit (schriftelijk) aan ons hebt aangegeven heb je nog eens 14 dagen om de bestelling aan ons af te leveren. De klant is altijd verantwoordelijk voor een juiste en veilige retourzending. De kosten zijn voor de zender.

We verzoeken je een retourzending te voorzien van een retourformulier of een modelformulier voor herroeping. Het retourformulier download je hier:

Download Retourformulier (PDF)

Bij herroeping (annulering) van de bestelling ontvang je het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- of transactiekosten) terug. Je bent eventueel verantwoordelijk te houden voor eventuele waardevermindering van de producten door het gebruik hiervan.

Retouradres:

Partly Retouren
Amerlandseweg 5
3621 ZC Breukelen
Nederland

Informatie

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.