Algemene inruilvoorwaarden van Partly Supply B.V.

1. Algemeen

1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consumenten en instanties of bedrijven die hun apparaten inleveren bij Partly Supply BV.

1.2 De algemene thuiswinkel voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders gesteld in deze algemene voorwaarden voor inruilen.

1.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden onderworpen aan daarvoor bestemde geschillencommissies en/of de Nederlandse rechter.

2. Toepasselijkheid

2.1 U dient zich te kunnen legitimeren bij het inleveren van het apparaat. Uw NAW gegevens worden opgeslagen in een database ter behoeve van onze administratie.

2.2 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor commerciële doeleinden gebruikt.

2.3 U dient minimaal 16 jaar oud te zijn.

2.4 U dient de rechtmatige eigenaar te zijn van de apparaten die u inlevert.

2.5 Partly Supply BV behoudt zich het recht apparaten naar eigen inziens te accepteren of weigeren, ongeacht het resultaat uit onze online berekeningstool of een inschatting van onze klantenservice.

2.6 Apparaten die als gestolen of verloren zijn opgegeven bij de daarvoor bestemde instanties (zoals CheckMEND) zullen niet worden geaccepteerd. Partly Supply BV zal hiervan naar eigen beoordeling bij betreffende instanties melding van maken.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Partly Supply BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-naleving van deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten in de volgende doch niet beperkt tot een van de onderstaande categorieën:
a. verlies van inkomsten of baten;
b. verlies van handel;
c. verlies van geraamde besparingen;
d. verlies van gegevens; of
e. tijdverspilling

4. Klachten

4.1 In het geval u een klacht heeft vragen wij u deze schriftelijk te sturen naar: Partly Supply BV T.a.v. Klachtenafhandeling Amerlandseweg 5, 3621 ZC Breukelen Nederland 

4.2 Wij streven ernaar klachten binnen 2 weken na ontvangst te verwerken en beantwoorden.

5. Waardebepaling

5.1 Onze online berekeningstool geeft enkel een indicatie van de uiteindelijke inruilwaarde.

5.2 Het apparaat ondergaat een uitgebreide test waarbij alle functies worden getest. Niet-werkende functies doen het apparaat dalen in waarde. Hierover zal met u worden gecorrespondeerd.

5.3 De uiteindelijke inruilwaarde zal aan u worden voorgelegd. U heeft de keuze deze te accepteren waarna het apparaat direct eigendom wordt van Partly Supply BV.

5.4 Indien u niet ingaat op ons voorstel tot inruilen ontvangt u het apparaat kosteloos retour.

5.5 Uitbetaling geschied binnen 2 werkdagen. Het aanmaken van een waardebon voor een van onze websites wordt binnen dezelfde periode gedaan.